Miriam Putula Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi 2020

Eveliina Leskelä, Miriam Putula ja Janne Mäkinen.

Keskustaopiskelijoiden liittokokous Oulussa on tehnyt henkilövalintansa vuodelle 2020. Järjestön puheenjohtajaksi valittiin logopediaa Oulun Yliopistossa opiskeleva Miriam Putula. Putula toimii tällä hetkellä yliopistonsa ylioppilaskunnan puheenjohtajana. Liiton 1.varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Mäkinen Rovaniemeltä ja 2.varapuheenjohtajaksi Eveliina Leskelä Oulusta.

“Uusi tavoiteohjelmamme linjaa 2020-luvun yhdeksi suurimmaksi tehtäväksi syrjäytymisen ehkäisyn. Huomio on kiinnitettävä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun läpäisyn parantamiseen. Oppilas- ja opiskelijahuoltoon on saatava lisää henkilökuntaa. Korkeakouluissa YTHS huutaa lisää resursseja, kun se laajentuu 2021 myös amk-opiskelijoille”, vastavalittu puheenjohtaja Miriam Putula linjaa.

Tavoiteohjelman nostaa Keskustaopiskelijoiden tavoitteiksi sekä koulutuksen saavutettavuuden ja laadun parantamisen että opiskelijoiden toimeentulon muodoksi perustulon. Sivistys, yhdenvertaisuus ja demokratian vahvistaminen on pohjana yhteiskunnan kehittämiselle.

Pe­rus­kou­lu-uudistus oli hyvä esi­merk­ki kou­lu­tuk­sen tasa-ar­voisesta to­teu­tu­mi­ses­ta kaik­ille. Nyt se samankaltainen yhdenvertaisuusre­for­mi pi­täi­si saa­da ulot­tet­tua muil­le­kin kou­lu­tu­sas­teil­le. Sivistys on nähtävä keskustan vastauksena suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin”, Putula lisää.

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2020 valittiin Arttu Laaksonen (Jyväskylän Yliopisto), Susanna Laitila (Vaasan yliopisto), Joonas Paavilainen (Helsingin Yliopisto) ja Ella-Sisko Veteläinen (Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio).

9.-10. marraskuuta pidetty liittokokous hyväksyi tavoiteohjelman lisäksi liiton uuden koulutuspoliittisen ohjelman. Liittokokouksen kannanotto ja uudet ohjelmat julkaistaan alkuviikon aikana.

Lisätietoja:

Miriam Putula
puheenjohtaja 2020
Keskustaopiskelijat

puh. +358 40 7606340
miriam.putula@gmail.com

Jaakko Mäki-Petäjä
pääsihteeri
Keskustaopiskelijat

puh. +358 45 6569264
jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli