Mitä jos oltaisiin #KaikkienPuolella

Sosiaalisen median trendaavin aihe lienee tällä hetkellä keskustelu #IdanPuolella teemasta. Kampanjan taustalla on äärimmäisen kannatettava ajatus siitä, että kaikkea kiusaamista ja epäasiallista käytöstä vastaan tulee jokaisen nousta. Luonnollisesti olen – ja olemme Keskustaopiskelijoissa, #IdanPuolella. Keskustelussa ei kuitenkaan ole enää kyseessä se, onko aiheessa kantaa ottava aidosti Idan, nuoren tehdastyöläisen puolella ja kiusaamista vastaan.

Mikael Jungner epäili tänään twiitissään 30.1.2020 etteivät ihmiset ole oikeasti joko Idan puolella tai vastaan. He ovat toisiaan vastaan ja käyttävät Idaa lyömäaseena. “Kantin moraalifilosofiassa ihmisen välineellistäminen on väärin”, Jungner jatkaa.

Tässäpä saavutaankin ongelman ytimeen. Sen sijaan, että tuki osoitettaisiin viattomana poliittiseen peliin vedetylle henkilölle, vastapuolelle pyritään antamaan takaisin vähintäänkin samalla mitalla. Tämän pelin ensimmäisen erän käytösrangaistus vihelletään Teollisuusliitolle, jonka puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen pohti jo tiistaina 28.01.2020 Iltalehdessä lakkorikkureiden kurinpalautuskeinona rikkurityöntekijöiden leimaamista.

Fair Play korttia ei voi kuitenkaan nostaa varauksetta kentän toiseen ääripäähänkään, jossa työantajapuolen edustajat ovat käyttäneet tapausta juuri Jungnerin twiitin kertomalla tavalla lyömäaseena työmarkkinaneuvottelujen tilanteen kiristämässä vihanpidossa.

Tapaus osoittaa surullisella tavalla yhteiskuntamme keskustelukulttuurin todellisuuden. Keskustelun osapuolille – käytännössä kahdelle ääripäälle – on oikeastaan ihan sama, haluaako Ida tehdä töitä rauhassa, tai mitä hän oikeasti on haastattelussa todennut. Pääasia, että vastapuolta pääsee lyömään kunnolla vastapalloon.

Yhteiskuntamme on uuden vuosikymmenen kynnyksellä suurten kysymysten edessä. Globaalien haasteiden rinnalla käsissämme on puhtaasti meille kuuluvia ongelmia, kuten heikkenevä huoltosuhde ja julkisen talouden tilanne. Ongelmat ovat suuria, mutta ratkottavia. Yhtä asiaa ratkaisut kuitenkin edellyttävät – yhteistyötä.

Suomi on pieni maa pohjolan perukoilla, jonka nousu yhteiskuntien huipulle koulutuksen, vaurauden ja onnellisuuden mittareilla on upea menestystarina. Menestystarinan ytimenä on ollut nimenomaan kyky yhteistyöhön yli jyrkkienkin näkemyserojen yhteiseen tavoitteeseen pyrkien. Omasta edusta on tarvittaessa joustettu, kompromisseihin on pyritty ja väärät teot on annettu anteeksi.

#IdanPuolella-keskustelu kertoo keskusteluilmapiirin tulehtuneisuudesta. Yhteistyön tielle on vielä matkaa, mutta tuo matka on käytävä, mikäli haluamme jatkossakin olla maailmalla tunnettu koulutettuna ja investointien arvoisena maana. Mitäpä jos teemme töitä yhdessä, emmekä asettuisi vain toisen ääripään taakse. Me Keskustaopiskelijoissa haluamme olla yhdistämässä ihmisiä ilman turhia kärjistyksiä. Siksi me olemme #KaikkienPuolella.

Janne Mäkinen

varapuheenjohtaja

Keskustaopiskelijat

Share the Post:

Related Posts