Eveliina Leskelä: Koulutaival kuntoon – koronasta huolimatta

Jokaiselle jo tuttu, mutta valitettavan surullinen koronatilanne on laittanut meidät kaikki ennennäkemättömän tilanteen eteen. Elinkeinoelämän, koulutuksen, sosiaalisten suhteiden ja muun arjen uudelleenjärjestely vaatii nyt jokaiselta muutosvalmiutta ja joustavuutta. Myös koulut ovat joutuneet haastavan tilanteen eteen. Etäopetusjärjestelyiden kannalta varmasti haastavimmassa tilanteessa ovat tällä hetkellä esi- ja alkuopetusta järjestävät tahot. Etenkin pienet koulut, joilla henkilöresurssit ovat luonnollisesti suurempia kouluja vähäisemmät, ovat suurten haasteiden edessä. Miten vastaamme koulutaivaltaan aloittelevien pienten oppijoiden tarpeisiin samalla huolehtien huoltajien ja opettajien jaksamisesta?

Hallituksen ohjeistuksen mukaan Suomessakin on siirrytty pääosin etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi. Koronatilanne kuitenkin vaatii sen, että myös lähiopetusta on järjestettävä, jotta kykenemme vastaamaan sitä akuutisti tarvitsevien oppilaiden tarpeisiin. Emme voi vaatia yhdeltä opettajalta sekä etä- että lähiopetuksen samanaikaista järjestämistä. On sanomattakin selvää, että sellaisessa tilanteessa tulisi tehdä arvovalinta siitä, kumpi opetusmuodoista priorisoidaan etusijalle. On myös muistettava, että vallitsevan tilanteen aiheuttama epävarmuus voi osaltaan aiheuttaa lisähaasteen oppilaille, joille rutiinit ja opetuksen selkeys ovat oppimisen edellytyksiä.

Tilanne ei vaadi pelkästään opettajilta uusien etäopetuskeinojen omaksumista, vaan sama työ tehdään kotona oppilaiden ja huoltajien kesken. Meidän on kyettävä pitämään huoli siitä, ettei kotikoulun kynnyskysymykseksi nouse laitteisto ja uudet oppimisalustat. Huomionarvoista on myös muistaa, että osa huoltajista käy edelleen töissä. Vaatii älytöntä jaksamista ja joustamista tehdä oman työpäivän jälkeen toista, mittaamattoman tärkeää työtä, auttaessaan lapsia etäkoulunkäynnissä. Suuri kiitos siitä teille huoltajille. Etäopetuksen toteuttamisen yksi keskeisimmistä periaatteista onkin pitää huolta siitä, ettei se käy liian kuormittavaksi perheille, oppilaalle tai opettajalle itsellensä. Myös vapaa-ajalle on jätettävä tilaa.

Yhtenä suurimpana huolenaiheena kannan opettajan ja oppilaiden välisen aidon kohtaamisen vähentymistä. Tunteita ja välittämistä on haastavaa viestittää etäyhteyksillä etenkin pienemmille oppijoille, joiden kognitiivinen ja tietotekninen osaaminen on vielä alussa. Huolestuttavinta on, että usealle lapselle opettaja voi olla lähin turvallinen aikuinen.

On kuitenkin todettava, että vaikea tilanne vaatii myös kipeitä toimia. Hallitus on osoittanut upeaa johtajuutta poikkeuksellisen tilanteen edessä. Koska tilanne on laadultaan jatkuvasti muuttuva, tuo se lisähaasteita myös päätöksentekoon. Erityisesti viimeaikaiset, osittain jo muuttuneet ohjeistukset esi- ja alkuopetuksen järjestämiseen liittyen ovat vaatineet kouluilta valtavaa muutosvalmiutta. Tässä tilanteessa peräänkuulutan hallitukselta erityisen johdonmukaista ja ripeää ohjeistusta koulutuksen järjestämiseksi, jotta takaisimme tasavertaisen ja jonkinlaiset rutiinit säilyttävän opetuksen toteutumisen ympäri maata myös poikkeusoloissa.

Keskustellessani useiden opettajatuttavieni kanssa, toi heille lohtua opettajakollegoiden välinen yhteistyö, tiimityöskentely ja lähiopetuksen vastuuopettajan nimeäminen. Sen sijaan, että jokainen opettaja joutuisi joka päivä toteuttamaan niin etä- kuin lähiopetusta, lisää töiden selkeä vastuuttaminen molempien opetusten laatua. Koska etäopetus vaatii miltei aina tieto- ja viestintäteknistä laitteistoa, on useilla kouluilla otettu käyttöön myös tvt-vastaavan rooli. Näin sekä opettajat, että huoltajat ja oppilaat tietävät, kenen puoleen kääntyä teknisiä haasteita kohdatessa. Toivoisin, että tilanteen helpottamiseksi hyödyntäisimme valtavaa potentiaalia myös erilaisista järjestöistämme. Nyt jos koskaan kaipaamme järjestöjä, kuntia ja koko valtiota yhdistävää yhteistyötä. Tässä tilanteessa jokainen meistä on ratkaisun tekijä.

Kuten todettua, tilanne on kaikilta osin vakava ja haastava. Nyt kuitenkin on lohduttauduttava sillä, ettemme ole kriisin keskellä yksin, vaan tilanne ravistelee koko maailmaa kylmäävällä tavalla. Rehtorit, opettajat, ohjaajat, äidit, isät, huoltajat, isovanhemmat ja muut. Teette mittaamattoman arvokasta työtä. Jospa epidemian hellitettyä kaikki ymmärtäisimme, ettei maamme laadukas koulujärjestelmä ja osaavat opettajat ole itsestäänselvyyksiä. Pidetään toisistamme huolta. Yhdessä mutta erillään.

Eveliina Leskelä
Varapuheenjohtaja

Share the Post:

Related Posts

Maurin eu-tunti

Tervetuloa kuuntelemaan legendaarista Mauri Pekkarista Keskustaopiskelijoiden webinaariin. Tilaisuudessa Mauri pohjustaa poliittista tilannetta ja vastaa kiperimpiinkin kysymyksiin. Linkki: https://meet.google.com/sqd-exzz-jsk

Read More