Keskustaopiskelijat: Keskustan johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut neuvottelujensa tuloksista, joiden myötä neljän yliopiston ja viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuut laajenevat. Esimerkiksi Oulun yliopistolle myönnetään psykologian ja Itä-Suomen yliopistolle logopedian koulutusvastuu. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula iloitsee päätöksistä.

“Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on tehnyt kertakaikkisen loistavaa työtä. Jo aiemmat päätökset jäävät historiaan eräinä merkittävimpinä tekoina sivistyksen edistämisessä. Nyt tehdyt päätökset viimeistään osoittavat, että Keskustan ja Kososen johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön”, Putula painottaa.

Päätöksillä vastataan monilta osin selkeään työvoimatarpeeseen. Esimerkiksi logopedian koulutusvastuun myöntäminen Itä-Suomen yliopistolle parantaa puheterapeuttien saatavuutta koko maassa pitkällä aikavälillä.

“Itsekin logopediaa opiskelevana tiedän, miten suuri pula puheterapeuteista on. Pelkästään tämä päätös parantaa palveluiden saamista ympäri Suomen”, Putula alleviivaa.

Myös psykologien osalta osaajatilanne on ollut haastava ja koronatilanne on entisestään lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta. Toisaalta aiemmin tehdyt panostukset ennaltaehkäisevään työhön, mm. opiskelijoiden jaksamisen kohdalla kasvattavat osaltaan psykologien tarvetta.

“Mielenterveys ja ihmisten jaksaminen ovat teemoja, joita ei voi korostaa liikaa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että tuemme ihmisiä silloin kun omat voimat eivät riitä ja erityisesti vaikutamme ennaltaehkäisevästi madaltamalla kynnystä hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin sekä varmistamme riittävät resurssit palveluille. Tällä on positiivinen vaikutus koko Pohjois-Suomeen”, KOL:n toinen varapuheenjohtaja Eveliina Leskelä.

KOL:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Janne Mäkinen korostaa päätösten kautta välittyvää viestiä hallituksen kauaskatseisuudesta.

“Osaaminen ja sivistys ovat kansakunnan kestävä tulevaisuustie. Edessämme on tulevina vuosina viheliäisiä ongelmia, joihin vastaaminen vaatii monipuolista osaamista. Talouden elpymisen esteenä ei saa olla osaajapula. Koulutusvastuiden laajentaminen monipuolisesti ympäri Suomea varmistaa sen, että kehitykselle on tasaiset edellytykset ympäri maan”, Mäkinen pohtii.

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Jaa tämä artikkeli