Keskustaopiskelijat: Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyttä ei voi enää vastustaa perustuslakipopulismilla

Keskustaopiskelijat on tyytyväisiä yliopistoautonomiaan pureutuneen selvittäjäryhmän perusteellisen työn tuloksiin. Automaatiojäsenyys itsessään on Keskustaopiskelijoiden mielestä parasta mahdollista demokratiakasvatusta. Sillä pakotetaan erimieliset opiskelijat toimimaan ja päättämään opiskelijoiden yhteisistä asioista yhdessä neuvotellen.

“Nyt on aika myös vihdoin pistää piste sille poliittiselle populismille, jonka ainoa argumentti automaatiojäsenyyskeskustelussa on ollut huutaa “perustuslain vastainen!” Nyt maan johtavilta asiantuntijoilta on asiasta mustaa valkoisella”, muistuttaa keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Eveliina Leskelä.

Automaatiojäsenyyden jatkuminen tarkoittaa sitä, että ylioppilaskuntien omien vaaleilla valittujen päättäjien vastuu ylioppilaskunnan taloudesta ja toiminnasta korostuu. Keskustaopiskelijat tulee aloittamaan välittömästi kuntavaalien jälkeen syksyn edustajistovaaleja varten valmistautumisen valtakunnallisesti ja paikallisesti.

”Keskustaopiskelijat ovat nyt ja syksyn edustajistovaaleissa niiden opiskelijoiden ääni, jotka eivät halua omasta ylioppilaskunnastaan ylipöhöttynyttä lausuntoautomaattia. Ylioppilaskuntien on asetettava opiskelija keskiöön ja säilytettävä kosketus opiskelijoiden erilaisiin arkiin”, maalaa Keskustaopiskelijoiden toinen varapuheenjohtaja Joonas Paavilainen.

Keskustaopiskelijat on kannattanut automaatiojäsenyyden säilyttämistä ja laajentamista opiskelijakuntiin vuoden 2017 ylimääräisestä liittokokouksesta lähtien. Samalla keskustaopiskelijoiden esitys on, että jäsenmaksun tulisi olla opiskelijalle vapaaehtoinen siirtämällä sekä ylioppilas-, että opiskelijakuntien perusrahoitus yhteiskunnan rahoittamaksi.

Lisätietoja:
Eveliina Leskelä
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260
eveliina.leskela@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli