Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaehdokas Laaksonen: Koulutustilillä vauhtia osaamisen päivittämiseen

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi ehdolla oleva Arttu Laaksonen ehdottaa kansallisen koulutustilin käyttöönottoa.

Koulutustili avattaisiin jokaiselle nuorelle käyttöön nuoren täyttäessä 18 vuotta. Tilillä olisi peruspääoma, esimerkiksi 1000 €, oman osaamisen päivittämiseksi.

– Koulutustilin avulla nuori voisi kokeilla esimerkiksi avoimen korkeakoulujen opintoja ennen kuin varsinaisesti pyrkii jatko-opiskelemaan korkeakouluun, toteaa puheenjohtajaehdokas Laaksonen.

Koulutustili tulisi laajentaa myös työmarkkinoiden käyttöön. Tulevaisuudessa työntekijöillä ja työnantajilla olisi mahdollisuus koulutustilin avaamiseen.

– Koulutustili olisi aito vaihtoehto kehittää jatkuvaa oppimista nykyisen hallintokeskeisen mallin sijasta. Koulutustili kannustaisi elinikäiseen oppimiseen, esimerkiksi avoimessa korkeakoulussa tai kansalaisopistossa, sekä hankkimaan lisäosaamista. Lisääntyneen koulutustarpeen myötä koulutustarjonta lisääntyisi, Laaksonen sanoo.

Koulutustili tarjoaisi ketterämmän väylän osaamisen päivittämiseen, elinikäiseen oppimiseen sekä kansallisen osaamistason nostamiseen.

***

Kannanotto on ensimmäinen osa puheenjohtajaehdokas Laaksosen koulutusvisiota.

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa Helsingissä 13.–14.11.2021.

Jaa tämä artikkeli