Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Muutokset kv-opiskelijoiden oleskelulupiin ovat edistysaskel koko yhteiskunnalle

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset näkee paljon mahdollisuuksia valtioneuvoston esittämissä muutoksissa kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin, jotka ovat edenneet eduskunnan valiokuntakäsittelyyn. Muutoksella kansainväliset opiskelijat saisivat nyt oleskeluluvan suoraan koko opiskeluajaksi sekä kaksivuotisen oleskeluluvan valmistumisen jälkeen. Lisäksi opiskelijoilta vaadittaisiin selvitys toimeentulosta vain yhden vuoden ajalta sekä nostettaisiin viikoittain sallitun työnteon määrä 25 tunnista 30 tuntiin.

– Turhan byrokratian vähentäminen luopumalla toistuvista jatkolupien hakemuksista ja parantamalla mahdollisuuksia työntekoon helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden elämää sekä vapauttaa aikaa oleellisempiin asioihin, kiteyttää JOKEn kansainvälisten asioiden vastaava, itsekin kv-opiskelija, Pavel Kipriianov.

Tulevaisuudessa kansainvälisillä opiskelijoilla tulee olemaan vähemmän epävarmuutta opintojen ja työllistymisen nivelvaiheessa, kun heidät uudistuksessa siirretään B-oleskeluluvasta jatkuvaan A-lupaan.

– Pidempi ja varmempi oleskeluaika antaa heille tilaisuuden opiskella ja kehittää suomen kielen taitojaan opintojen jälkeen sekä helpottaa pysyvän oleskeluluvan ja aikanaan kansalaisuuden saamista. Tämä lisää ympäröivän yhteisön houkuttelevuutta ja voi vähentää opiskelijoiden stressiä, Kipriianov jatkaa.

Aiottu uudistus sitoo muualta tulleita opiskelijoita korkeakouluyhteisöön ja Suomeen. Se tarjoaa suomalaiselle yhteiskunnalle kansainvälisissä opiskelijoissa piilevää potentiaalia, mistä elinkeinoelämäkin voi merkittävästi hyötyä. Heidän verkostonsa, osaamisensa ja Suomessa saatu erinomainen koulutuksensa jäisivät meidän hyödyksemme.

– Tätä kautta voimme Suomena voittaa heidän koulutuksensa, sivistyksensä ja muun osaamisensa puolellemme ja rakentaa entistä edistyksellisempää maata, linjaa JOKEn puheenjohtaja Mikko Miettinen.

Lisätietoja:

Mikko Miettinen
Joensuun Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtaja
joensuu@kol.fi

Jaa tämä artikkeli