Puoluekokousblogi: Yhteiskunnan kuuluu olla sivistyksen mahdollistaja

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että tutkintokoulutuksen tulee Suomessa olla aidosti maksutonta. 

Sivistys on yksi ensiarvoisen tärkeistä Keskustaopiskelijoiden ja Keskustan arvoista. Näen sivistyksen itsensä kehittämisenä kokemusten ja koulutuksen kautta.  Yhteiskunnan kuuluu olla sivistyksen mahdollistaja. Sivistys tulee olla mahdollista jokaiselle lähtökohdistaan huolimatta – olipa kotiosoite missä vain tai lompakko kuinka ohut tai paksu, tulee sivistyksen olla saavutettavissa.

Suomalaista koulutusjärjestelmää voidaan pitää kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuisena. Koulutus perusopetuksesta korkeakoulutukseen on oppilaalle ja opiskelijalle maksutonta. Lisäksi toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden elinkustannuksia tuetaan opintotukijärjestelmän kautta ja työvoimapoliittista koulutusta erilaisten työttömyys- ja sosiaalietuuksien kautta. Näitä mahdollisuuksia ei pidä tulevaisuudessakaan rajata. Koulutus- ja osaamistason nosto on tärkeimpiä kansallisia tavoitteitamme ikäluokkien pienentyessä.

Keskustan ja niin ikään Keskustaopiskelijoiden mielestä hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä mittareita on, että jokaisella suomalaisella on taustasta riippumatta aidot mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Suomen tulee olla tasa-arvoisen koulutuksen kärkimaa, jonka takia tutkintoon johtavan koulutuksen on oltava maksutonta jokaiselle. Pelkkien suomalaisten kouluttaminen ei kuitenkaan näillä näkymin enää pian riitä.

Yleisesti tunnistettu asia on, että Suomi tulee tarvitsemaan enenevissä määrin työperäistä maahanmuuttoa sekä kansainvälisiä osaajia. Tästä syystä Keskustaopiskelijat ajaa, että EU, sekä ETA-alueiden ulkopuolisille korkeakouluopiskelijoille asetetuista lukukausimaksuista tulisi luopua. Ilman näistä maksuista luopumista Suomi ei ole aidosti maksuton tutkintokoulutuksen osalta.

Keskustaopiskelijoiden mielestä koulutuksen maksuttomuuden turvaaminen tarkoittaa osaltaan myös sitä, että jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus suorittaa haluamansa määrä tutkintoja maksuttomasti. Koulutuksen maksuttomuutta ei tule tältäkään osin rajata. 

Näillä panostuksilla edistämme sivistystä ja Suomen koulutus- sekä työvoimapolitiikkaa.

Iida Hämäläinen
Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsen. 

 

Puoluekokousblogissa suuntana on Keskustan puoluekokous: blogiteksteissä esitellään Keskustaopiskelijoiden puoluekokousaloitteita. Keskustan puoluekokous pidetään Lappeenrannassa 10.-12. kesäkuuta.

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More