Keskustaopiskelijoiden eduskuntavaaliohjelma korostaa koulutuksen saavutettavuutta ja asemaa yhteiskunnan kehittäjänä

Eduskuntavaalit häämöttävät kahden kuukauden päässä, ja keskustaopiskelijoiden eduskuntavaaliohjelma on vihdoin julkaistu. Vaaliohjelmamme pyrkii vastaamaan niin opiskelijoiden kuin Suomen talouden ja alueidenkin haasteisiin. 

Vaaliohjelman toinen pääteema on saavutettavuus. Keskustaopiskelijat ajaa ihmisten oikeutta opiskella kotimaakunnassaan, ja jokaisessa maakunnassa tulisikin olla yliopiston että ammattikorkeakoulun kampus. Opetettavan sisällön tulee vastata maakunnan tarpeisiin, ja kommunikointia korkeakoulujen ja yritysten välillä on tiivistettävä entisestään. Suomella ei ole varaa olla panostamatta koko maan elinvoimaan. Alueellisten kysymysten lisäksi kenenkään koulutusmahdollisuuksiin ei saa vaikuttaa sosioekonomiset seikat. Keskustaopiskelijat sanoo jyrkästi ‘ei’ lukukausimaksuille ja opiskelijan toimeentulon tulee jatkossa perustua vastikkeettomalle perustulolle, joka tutkitusti lisää ihmisten onnellisuutta ja parantaa mielenterveyttä. 

Keskusta on aina ollut sivistysliike, joka pyrkii nytkin ratkaisemaan aikamme suuria haasteita, kuten sukupolvien pienenemistä, osaamistarpeiden nopeaa muutosta ja osaajapulaa, oppimistulosten eriytymistä sekä luonnon ja ilmaston muutoksia. Koulutuspaikkoja tuleekin aktiivisesti lisätä aloille, mille on tarvetta sekä Suomen talouden että globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tulee panostaa ja Keskustaopiskelijoiden tavoitteena on nostaa julkisten ja yksityisten TKI-investointien osuutta yhä korkeammalle. On naiivia ajatella, että ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia uusia innovaatioita syntyisi, koska nykymaailmassa kilpailu on kovempaa kuin koskaan ennen. 

Me tahdomme, että joka toinen nuori aikuinen on korkeakoulutettu 2030-luvun alkupuolella. Nämä edellä mainitut toimenpiteet takaavat Suomen ja Keskustan pääsevän vaikeista ajoista ja epävarmoista tulevaisuuden näkymistä eteenpäin!

 

Olivia Löytänen

Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen puheenjohtaja 

 

Lue keskustaopiskelijoiden vaaliohjelma täältä!

Share the Post:

Related Posts