Korkeakoulut, panostakaa opintojen joustavuuteen!

Opiskelijat ovat moninainen joukko. Keskustaopiskelijat tunnistaa, ettei kaikille sovi tietynlainen tapa opiskella ja että yksi tapa opiskella ei ole arvokkaampi kuin toinen. Tämän vuoksi vaadimme korkeakouluja tarjoamaan joustavuutta opintojen suorittamiseen. 

Esimerkiksi hybridimuotoinen opetus mahdollistaa perheellisten ja työssäkäyvien opiskelijoiden opiskelun, mutta samalla antaa myös mahdollisuuden tulla luentosaliin. Hyviä käytäntöjä on myös tallentaa etäluennot, sekä tarjota erilaisia vaihtoehtoja kurssien suorittamiseen.

Erityisesti opintojen loppuvaiheessa on perusteltua tarjota opiskelijoille etä- ja hybridiopetuksen vaihtoehtoja. 

”Opintojen loppuvaiheessa monilla on jo toinen jalka työelämässä. Ei ole mitään järkeä hidastaa tätä vapaaehtoista siirtymää. Päinvastoin, niin yhteiskunta kuin opiskelijat hyötyvät siitä, että opintojen loppuvaiheessa monet opiskelijat hakeutuvat työelämään”, toteaa Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja Lauri Salo.

Monet korkeakoulut ovat koronan jälkeen valinneet myös niin sanotun helpon reitin: pelkän etäopiskelun. Pahimmillaan tutkinto-opiskelijalla ei ole mahdollisuutta yhteenkään paikan päällä olevaan luentoon, mikä sekään ei ole oikein tai hyväksyttävää. Läsnäololuennot luovat sosiaalisia suhteita ja rutiineja aivan eri tavalla kuin pelkkä etäopiskelu. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat tarvitsevat myös läsnäoloa vaativia opintosuorituksia. 

”Kannamme erityistä huolta opiskelijoiden yksinäisyydestä. Korona-ajan haavat näkyvät yhä opiskelijayhteisöissämme, eivätkä mielenterveyden haasteet ole poistuneet akuutin koronapandemian poistumisen mukana. Luennoilla yhdessä koetut mahdolliset tuskan ja ilon hetket luovat tärkeää yhteisöllisyyttä korkeakouluihin”, muistuttaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Olivia Löytänen.

Keskustaopiskelijoiden ehdokkaat syksyn edustajistovaaleissa ympäri Suomea tulevat edistämään monimuotoista oppimista. Haluamme, että opiskelijat saavat opiskella sillä tavalla, johon ovat korkeakouluun hakeutuneet: oli kyse sitten lähi-, verkko-, tai monimuotoisesta toteutuksesta.

Lisätietoja

Olivia Löytänen

olivia.loytanen@kol.fi

Jaa tämä artikkeli