Hyyryläinen: Vastakkainasettelulla ei rakenneta työmarkkinoita

Viimeaikainen keskustelu yritysten irtisanomisjärjestyksestä on vihdoin herätellyt nuoria tulevaisuuden osaajia työurakeskustelun pariin.

Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska lähitulevaisuudessa tehtävät ratkaisut vaikuttavat meidän jokaisen tulevaisuuteen.

Nyt tarvitaankin uusia keskustelunavauksia ja kestäviä ratkaisuja, jotka huomioivat niin sukupolvien välisen, sosiaalisen kuin alueellisenkin tasa-arvon. 

Työmarkkinapolitiikan ratkaisuihin tarvitaan konsensusta ja tietoisuutta muuttuvan työelämän haasteista.

Rintamalinjojen rakentaminen sukupolvien välille ei tuota kestäviä ratkaisuja, vaan päätösten tulee tapahtua kiinteässä yhteistyössä.

Keskustalla onkin tähän keskusteluun paljon annettavaa. Haluamme olla mukana rakentamassa eheää yhteiskuntaa, jossa työ ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat jokaisen perusoikeuksina.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomen kokonaistyöttömyysaste oli huhtikuussa 8,8 prosenttia.

Nuorisotyöttömyyden osalta luvut olivat huomattavasti korkeammat. Peräti 24,4 prosenttia Suomen 15–24-vuotiaista on työttömänä, eli joka neljäs työvoimaan kuuluva nuori jää vaille työpaikkaa.

Pikaisia parannuksia tilanteeseen ei ole näkyvissä, vaan nuorisotakuun epäonnistumisella tilanne tulee vain kärjistymään. 

Työelämän muutoksen tuomat haasteet ovat monimuotoisia. Esimerkiksi toisen asteen ja alemman korkeakoulututkinnon arvostukset ovat romahtaneet työnantajien silmissä.

Sama työtehtävä, jota ennen hoidettiin toisen asteen koulutuksella, vaatiikin nykyään korkeakoulututkinnon ellei parikin.

Toisaalta korkeakaan koulutus itsessään ei nykypäivänä takaa työpaikkaa, vaan ainoastaan pääsyn työllistymisen lähtökuoppiin.

Maaliviivalle on kuitenkin pitkä matka, sillä suuri osa työpaikoista ei tule koskaan julkiseen hakuun. 

Työelämä ei suvaitse epäonnistumisia.

Vaikeudet ja virheaskeleet työuran alkutaipaleella voivat muodostua kompastuskiveksi, jotka vaikuttavat läpi työuran. 

Alkuvaiheen työttömyyskaudet lyövät leimansa myöhempään työuraan, ja lupaukset kirkkaasta tulevaisuudesta vaihtuvatkin usvapilveksi.

Epävarmuus työurasta heijastuu nuoren elämään kokonaisvaltaisesti.

On vaikea miettiä perheen perustamista ja asunnon hankkimista, jos tietoa töistä ei ole ja opintolainakin painaa vielä niskassa.

Kotia ja arkea on vaikea rakentaa, jos työn perässä on jatkuvasti muutettava. Harva meistä toivoisi rakentavansa elämäänsä jatkuvalle epävarmuudelle tulevaisuudesta. 

Nämä ovat kuitenkin nykyhetken reaaliteetit, mitä työmarkkinoilla on nuorille tarjota. Kannustankin keskustalaisia aktivoitumaan työurakeskustelussa.

Yhteisöllisyyden ja yhteisymmärryksen rakentaminen on tärkeää tälläkin saralla, jotta voimme vaalia sukupolvien välistä yhteyttä ja sosiaalista hyvinvointia tulevaisuudessakin.

Anne Hyyryläinen

KOL:n 1. varapuheenjohtaja

(Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 19.6)

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More