Keskustan Opiskelijaliitto: Tulevaisuuden kaupunki nojaa kestävään kehitykseen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) on julkaissut liiton kaupunkiteesit.

Keskustan Opiskelijaliitto haluaa kehittää Suomen kaupungeista kestävän kehityksen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin keskiöön asettavia yhteisöjä. Kantavia teemoja ovat yhteisöllisyys, kaupunkien sivistävä rooli, kaupunkien yhä lisääntyvä kansainvälinen ulottuvuus sekä elävän kaupunkikulttuurin vahvistaminen.

-Viherkattojen, puurakentamisen ja kävelykeskustojen tulee jo lähitulevaisuudessa hallita kaupunkikuvaa. Kaupunkeja velvoittaa myös vastuu ilmastonmuutoksesta. Kaupungit ovat maailmanlaajuisesti tärkeimpiä toimijoita, jotka voivat omilla toimillaan konkreettisesti hidastaa ilmastonmuutosta, Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila linjaa.

Sosiaalisen yhtenäisyyden, kestävän kaupunkisuunnittelun sekä asukkaiden hyvinvointia kasvattavien tekijöiden tulee tulevaisuudessa olla kaiken kaupunkikehittämisen keskiössä. Kaupungistuminen haastaa muutoksen mukana pysymisessä ja kasvanut kysyntä on johtanut asumisen kallistumiseen kaupungeissa.

-Kaupunkien väestömäärän kasvun myötä kaupunkien on kiinnitettävä huomiota erityisesti eriarvoistumisen estämiseen – sekä kaupunkilaisten, että eri kaupunkialueiden välillä. Asumisen kallistuminen kohdistuu ennen kaikkea pienituloisiin ja haastaa peruselämän edellytysten toteutumista kaikkien kohdalla, Karila muistuttaa.

Linkki KOL:n kaupungiteeseihin: https://www.keskustaopiskelijat.fi/wp-content/uploads/2017/03/Kol_kapo.pdf

Lisätietoja:

Arttu Karila
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto
puh. 050 3897260
arttu.karila@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli