Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittävät Niklas Leinosta Keskustan Opiskelijaliiton liittohallitukseen

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset (JOKE) esittää 26-vuotiasta Niklas Leinosta Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) liittohallitukseen. Leinonen opiskelee biologiaa ja kemiaa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella.Leinonen on toiminut viimeisen vuoden ylioppilaskunnan hallituksessa liikunta ja vapaa-aika vastaavana. Tämän lisäksi Leinosella on useiden vuosien kokemus Loimun opiskelijoista ja ainejärjestötoiminnasta.

Leinosen mielestä KOL:n täytyy näkyä tulevissa vaaleissa. “Ensi vuoden aikana KOL:n täytyy painottaa toimintansa vaaleihin. Meidän täytyy tuoda opiskelijoiden näkökulmaa eduskunta-, europarlamentti- ja maakuntavaalien teemoihin. Lisäksi KOL:n tulee ensi vuoden aikana jalkauttaa uutta ympäristöohjelmaa. Koen, että minulla on paljon annettavaa KOL:lle näissä projekteissa ensi vuodelle.”

”Niklas on toiminut vuoden 2018 Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallituksessa vapaa-aika ja liikuntasektorilla Keskeisten edustajana. Vuoden aikana Niklas on tehnyt erinomaista perustyötä kantaen vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnista. Niklas on myös kehittänyt edistyksellisiä Sykettä-liikuntapalveluita ja antanut panoksensa moneen ylioppilaskunnan työryhmään. Hän on pitänyt hyvin ryhmämme ajan tasalla ajankohtaisista asioista ja ollut aina tavoitettavissa. Niklas olisi oiva valinta KOL:n liittohallitukseen. Liitto saisi Niklaksesta analyyttisen, yhteistyökykyisen ja tulevaisuutta pelkäämättömän työmyyrän!” Sara Peltola, ISYY:n Keskeisten ryhmäpuheenjohtaja.

“Niklas on toiminut ammattijärjestö Loimun, aikaisemmin LAL:n, opiskelijatoiminnassa usean vuoden. Tätä kautta Niklaksella on hyvää näkemystä koulutuspolitiikasta ja kokemusta korkeakouluopiskelijoiden työllisyyspolitiikasta. Lisäksi biologian ja kemian opiskelijana Niklaksella on vahvaa osaamista mm. ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Niklas tuo KOL:n mukanaan uutta näkökulmaa, tarkkuutta, vankkaa kokemusta, neuvotteluhenkeä ja ratkaisukeskeisyyttä”, linjaa Matti Nivala, Joensuun Opiskelevat Keskustalaisten puheenjohtaja.

Lisätietoja:
Niklas Leinonen
0440410921
leinonen.niklas@gmail.com

Matti Nivala
0440264246
nivmatti@gmail.com
JOKE:n puheenjohtaja


 

 

Jaa tämä artikkeli