Keskustaopiskelijat: Kansalaistaidon yleiskurssi toiselle asteelle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kansalaistaidon yleiskurssin tulee olla pakollinen osa toisen asteen opiskelijoiden yleisopintoja. 

Kansalaistaidon yleiskurssin yksiselitteisenä tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen, erityisesti yksinkertaisten talous- ja lakitaitojen kartuttamista. Kurssilla tulisi käsitellä esimerkiksi vuokra- ja työsopimuksen laatimista, työehtoihin tutustumista, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pikavippeihin, lainoihin ja velkoihin liittyviä vastuita ja seurauksia. 

Oletamme usein yhteiskunnassa, että jokaisen tulee hallita ja osata tiettyjä yhteiskunnallisia perustaitoja. Valitettavaa on kuitenkin, ettei kaikilla nuorilla tai sitä vanhemmillakaan ole valmiuksia, kykyjä tai motivaatiota vapaaehtoisesti hankkia talous- ja lakiosaamista. 

Positiivista on kuitenkin, että tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti talousosaamisen opettamisen lisäämiseen koulussa. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat halukkaita ja kiinnostuneita parantamaan omia taloustaitojansa, vaikka opettajat ovatkin huolissaan nuorten heikosta talousosaamisesta. 

Keskustaopiskelijat näkeekin tärkeänä, että Keskustan uskaltaa luottaa sekä panostaa nuoriin ja tarjoaa näin nuorille riittävän osaamisen tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Kirjoittaja:
Arttu Laaksonen
liittohallituksen jäsen, Keskustaopiskelijat ry

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Jaa tämä artikkeli