Keskustaopiskelijat: Kasiaamut historiaan.

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että peruskouluissa luovuttaisiin etenkin yläkoulujen osalta täysin aamukahdeksalta alkavista oppitunneista.

Yhteiskuntamme on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana kokenut valtaisaa murrosta – elämme yhä iltapainoitteisemman yhteiskunnan keskellä. Valitettavasti oppilaitosten työjärjestykset eivät ole tätä yhteiskunnallisen kehityksen tuulta vielä tunnistaneet. Keskustaopiskelijat ovatkin huolissaan lasten ja nuorten jaksamisesta opinnoissa.

Tutkimusten mukaan yhä useammilla nuorilla yöunet jäävät huolestuttavan lyhyiksi, sillä erityisesti teini-iässä nukahtamisaika siirtyy biologista syistä johtuen noin 1-3 tuntia myöhemmäksi. Oppilaiden vähäinen uni näkyy uneliaisuuden lisäksi ylivilkkautena, levottomuutena, käytöshäiriönä ja keskittymiskyvyn puutteina. Liian lyhyiksi jääneiden yöunien jälkeen lapsen työmuisti ei kykene prosessoimaan kaikkea saamaansa tietoa, millä on suora yhteys lapsen koulumenestykseen ja -hyvinvointiin. Erilaiset inhimillisen unen tarpeen omaavia oppilaita kohdellaan yhtenä kokonaisuutena, eikä yksilön vireystiloja oteta nykyiseltään riittävästi huomioon. Aikaisten aamujen poistaminen palvelisi erityisesti harvaan asuttujen alueiden lapsia, joiden kohdalla pitkä koulumatka aiheuttaa normaaliakin aikaisemmat aamut.

Aikaisten kouluaamujen haasteellisuuteen on herätty myös toisaalla. Useat koulutus- ja uniasiantuntijat ovat sitä mieltä, että aamu kahdeksalta alkavista oppitunneista olisi syytä luopua. Samaa aloitetta on nostettu esiin myös Suomen lukiolaisten liiton toimesta. Opetusministeriö huomautti uusimman opetussuunnitelman uudistamistyön yhteydessä, että etenkään nuorten koulupäivän ei tulisi alkaa ennen kello yhdeksää. Ylöjärven sivistyslautakunta teki kesällä päätöksen siirtyä kokeiluluontoisesti aikaisintaan yhdeksältä alkaviin aamuihin yläkouluissa.

Keskustaopiskelijat jakavat myös aloitteen huolen ja mahdollisen epäröinnin opettajien työaikojen muutoksista. Opettajien sekä muun kouluhenkilökunnan työhyvinvointi tulee ottaa keskeisesti huomioon uudistustyössä. Samalla muutokset koulupäivien aloitusajankohdassa voi nähdä mahdollisuutena kehittää opetuksen laatua: aamusta vapautuneita tunteja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi opetuksen suunnitteluun.

Odotammeko toimettomana nuorten ja opiskelijoiden yhtäkkistä motivaation ja älykkyyden nousua vai olemmeko rohkeasti edelläkävijöitä ja teemme rakenteellisia muutoksia koulutustason ja -tulosten parantamiseksi? Keskustaopiskelijat toivoo, että Keskusta sekä Suomi uskaltaa olla jatkossakin perusopetuksen uudistamisen edelläkävijä.

Kirjoittaja:
Eveliina Leskelä

2. varapuheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Jaa tämä artikkeli