Keskustaopiskelijat: Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula ja teksti "kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin".

Keskustaopiskelijat esittää, että kouluväkivalta kirjataan rikoslakiin. Tämä koskisi kaikkia sen ilmenemismuotoja, niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Lakiin kirjattuna lasten kanssa työskentelevillä olisi selkeä ja yksiselitteinen velvollisuus puuttua tilanteisiin ja viedä asioita eteenpäin. Samalla kehitettäisiin moniammatillista yhteistyötä niin poliisin kuin sosiaaliviranomaisten kesken.


“Kouluväkivalta on iso yhteiskunnallinen ongelma. Viime aikojen uutisointi on osoittanut, että siihen ei vieläkään suhtauduta riittävän vakavasti. Pahimmillaan se johtaa mielenterveysongelmiin sekä yhteiskunnasta syrjäytymiseen”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula toteaa.


Kouluväkivaltaa esiintyy niin alakoulusta aina korkeakouluun asti. Vaikka alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, heille voi silti asettaa seuraamuksia. Kun opettajilla olisi yksiselitteinen velvollisuus viedä asioita eteenpäin, moniammatillinen yhteistyö koulun, poliisin ja sosiaaliviranomaisten kesken helpottuisi. Tällöin niin kiusattu kuin kiusaaja saisi tarvittavan tuen.


“Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Vakavat väkivaltatapaukset, niin henkiset kuin fyysiset, pitää viedä eteenpäin. Tätä ei voi katsoa enää sormien läpi”, Putula kiteyttää.


Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260
miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli