Puoluekokousblogi: Opintopsykologin palvelut tarjolle jokaiseen korkeakouluun!

Keskustaopiskelijat on jättänyt puoluekokoukselle aloitteen opintopsykologipalveluiden tarjoamisesta jokaisessa korkeakoulussa. Aloitteessa vaaditaan opintopsykologipalveluiden sekä siihen liittyvän henkilöstömitoituksen kirjaamista lakiin. 

Tällä hetkellä korkeakouluopiskelijoiden opiskelijahuollosta, esimerkiksi opintopsykologipalveluista, ei säädetä missään laissa. Perus- ja toiseen asteen opiskelijoiden opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä niihin liittyvistä henkilöstömitoituksista puolestaan säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaeissa. 

Käytännössä korkeakouluopiskelijat ovat ainut oppilas- ja opiskelijaryhmä, joiden opiskelijahuoltopalvelut eivät ole lakisääteisiä, vaan opiskelijahuoltoa ja hyvinvoinnin edistämistä hoidetaan korkeakoulun oman toiminnallisen autonomian piirissä. Eri korkeakoulujen erilaiset käytänteet ja toimintamallit johtavat tilanteeseen, jossa opiskelijahuollon palvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti eri korkeakouluissa opiskelevien opiskelijoiden välillä: osasta korkeakouluista opintopsykologipalvelut uupuvat kokonaan. 

Keskustaopiskelijoiden mielestä korkeakouluopiskelijalla tulee olla oikeus saada opintopsykologin palveluita huolimatta siitä, missä korkeakoulussa opiskelija opintojaan lopulta suorittaa. On kestämätöntä, että eri opiskelupaikat asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaa. 

Keskustaopiskelijoiden puoluekokousaloitteen tarkoituksena on kiinnittää osaltaan huomiota myös korkeakouluopiskelijoiden heikentyneeseen hyvinvointiin. Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen ovat heikentyneet erinäisten kriisien seurauksena. Samalla tarve esimerkiksi YHTS:n mielenterveyspalveluihin on kasvanut merkittävästi korona-aikana. 

Matalan kynnyksen tukea sekä opiskelijahuoltopalveluita tarvitaan jokaisessa korkeakoulussa. Helsingin yliopisto on tutkinut opintopsykologin merkitystä opintojen edistymisessä kolmella eri mittarilla, jotka ovat koettu opiskelukunto, opintojen koettu sujuvuus sekä koettu hyvinvointi. Opintopsykologityö on ollut tuloksellista jokaisella näistä mittareista mitattuna. 

On tärkeä huomioida, että opiskelijat ovat korkeakoulujen tärkein voimavara, ja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin panostaminen on korkeakoulujen menetyksen välttämätön edellytys. Samalla opiskelijat ovat suomalaisen yhteiskunnan tärkein voimavara tulevaisuudessa, sillä yhteiskuntamme nojaa aina uusiin sukupolviin. 

Käsissämme on tosiasia on, ettei Suomella ole yksinkertaisesti varaa menettää yhtäkään opiskelijaa. Tarvitaan tekoja. 

Puoluekokousaloitteen vaatimus tukee kansalaisaloitetta ”Opiskeluhuolto kaikille – Korkeakouluopiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalvelut lakisääteisiksi.

Arttu Laaksonen
Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja.  

 

***

Puoluekokousblogissa suuntana on Keskustan puoluekokous: blogiteksteissä esitellään Keskustaopiskelijoiden puoluekokousaloitteita. Keskustan puoluekokous pidetään Lappeenrannassa 10.-12. kesäkuuta.

Jaa tämä artikkeli