Opiskelijoiden mielenterveyskriisi selvitettävä

Anna Alaraappana

Mielenterveyskriisi uhkaa koko yhteiskuntaamme. Viime vuosien kriisit ovat aiheuttaneet opiskelijoiden ja nuorten mielenterveyden romahtamisen. Sosiaalisia suhteita ei voinut ylläpitää etäopetuksessa, ja tuen saaminen hankaloitui. Yksinäisyys on lisääntynyt, mikä altistaa mielenterveysongelmille. Keskustaopiskelijat vaativat mielenterveyskriisiin vastaamista seuraavalla hallituskaudella.

Terveet opiskelijat ovat työelämässä terveitä työntekijöitä, jotka mahdollistavat Suomen säilymisen hyvinvointivaltiona. Opiskelijoiden ja nuorten hätään vastaaminen on siis tärkeä investointi tulevaisuuteen. Jos mielenterveyskriisiä ei ratkaista, tulee kustannukset olemaan vieläkin suuremmat 5-10 vuoden päästä. Opintojen venyminen ja sairaslomat aiheuttavat inhimillisen kriisin lisäksi taloudellisia menetyksiä.

Opiskelijan ensisijainen terveydenhuoltopalvelu on YTHS, mutta se on pahasti ruuhkautunut. Hoitoa ei välttämättä edes haeta, sillä sen saamisessa kestää kohtuuttoman kauan. Tämä ajaa opiskelijan vain syvemmälle sairastumiskierteeseen. Mielenterveyspalveluiden piiriin olisi siis päästävä viikon sisällä yhteyden ottamisesta. Tämä nopeuttaa opiskelijan tervehtymistä ja voi vähentää sairasloman tarvetta.

YTHS:n palvelut eivät toimi tällä hetkellä tasavertaisesti kaikille opiskelijoille. Riippuu kaupungista, kuinka hyvin palvelut toimivat, sekä miten pitkiä hoitojonot ovat. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen tilanteeseen riippuen siitä, missä kaupungissa sattuu opiskelemaan. Keskustaopiskelijat vaativat, että YTHS:n palvelut turvataan kaikille opiskelijoille valtakunnallisesti.

Liian moni opiskelija sairastaa, mutta useilla on myös pienempiä murheita. Matalan kynnyksen palvelut on varmistettava, sillä ennaltaehkäisevä työ luo säästöjä pitkällä aikavälillä. Opiskelija voi selvittää murheensa heti, ja opintojen venyminen ja sairasloman tarve vähenee. Korkeakouluopiskelijoiden tukipalveluista on siis säädettävä laissa: jokaiseen korkeakouluun on taattava riittävät koulupsykologien ja kuraattorien palvelut.

Keskustaopiskelijoiden mielestä Suomella ei ole varaa jättää opiskelijoiden ja nuorten kokemaa kriisiä huomiotta. Terveistä opiskelijoista tulee terveitä työntekijöitä, jotka ovat maamme selkäranka. Kaikki toimet on siis käytettävä, jotta jokainen opiskelija ja nuori saavat ammatin ja työpaikan.

 

Anna Alaraappana

Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsen

 

Lue keskustaopiskelijoiden vaaliohjelma täältä!

Share the Post:

Related Posts