Korkeakoulujen rahoituksesta

 

Korkeakoulujen rahoitus, kehittäminen sekä tiedeyhteistyö maakuntien yritysten kanssa tulee varmistaa. Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta on tärkeää ensinnäkin Suomen kilpailukyvyn kannalta sekä se nostaa paikallisia innovaatiota, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä ja lisäävät sitä kautta työpaikkoja. TKI toimintaa on hyödynnettävä enemmän alueellisen kehityksen välineenä. Monialainen tutkimus on tärkeää, mutta erityisesti alueen tarpeisiin suuntautuva tutkimus hyödyttää paikallistaloutta.

Poikkitieteellinen tutkimus on huomioitava enemmän käytännön tekemisessä. Paikallisesti tai pahimmillaan saman yksikön sisällä ei ole järkevää kilpailla hankkeista. Tavoitteena on oltava laadukas tutkimus, jolloin on huomioitava muiden alojen osaajat. Myös saman alueen yliopiston ja am

mattikorkeakoulun ei ole järkevää kilpailla, vaan tehtävä yhteistyötä tutkimustoiminnassa. Tästä on niin taloudellisesti kuin myös tutkimuksen laadun suhteen hyötyjä. Myöskin opiskelijoiden opinnot on saatava joustavammin vastaamaan tutkimus ja kehitystyötä.

TKI-rahoituksen tulopohjaa voidaan myös vahvistaa ottamalla vahvemmin mukaan myös pienyritykset. Pienyritysten tarpeina on usein pienemmät innovaatiot, jotka nopeasti voivat nostaa yrityksen kasvuun. Tällöin syntyy myös nopeasti uusia työpaikkoja. Monipuolistamalla rahoitusta saadaan myös vähennettyä valtion maksutaakkaa.

TKI-investointien rahoitus kohti 4 % BKT:sta. TKI-toiminta on elintärkeää Suomen talouden kasvulle ja työpaikkojen lisääntymiselle. Saamalla laadukasta tutkimustietoa on Suomella mahdollisuudet mihin vain.

 

Kimmo Tuhkala

Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsen

 

Lue keskustaopiskelijoiden vaaliohjelma täältä!

Share the Post:

Related Posts