Rajattomat Keskustaopiskelijat: Toini Juvonen liittohallitukseen

Toini Juvonen.jpgRajattomat Keskustaopiskelijat RAKE esittää Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen 27-vuotiasta Toini Juvosta. Hän opiskelee Mikkelin ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi ja asuu Varkaudessa. Perheellisenä hän haluaa olla liittohallituksessa tuomassa näkemystä perheen ja opiskelun yhteensovittamisesta. 

– Perheellisten koulutusta tulisi tukea enemmän, koska vain se tuo perheeseen hyvinvointia, uskoa tulevaisuuteen ja edesauttaa nuoria perheitä pysymään mukana nyky-yhteiskunnassa. Myös lapsille vanhempien kouluttautuminen on oiva esimerkki itsensä kehittämisestä ja ahkeruudesta; lapset oppivat matkimalla, Juvonen avaa itselleen tärkeitä asioita.

Juvonen toimii Savonia-ammattikorkeakoulun yhtymähallituksessa Varkauden edustajana ja on ollut mukana viemässä Savonia:a ammattikorkeakoulu uudistukseen. Korkeakoulu uudistus on tullut häntä lähelle ja hän on myös nähnyt korkeakoulun toiminnan päättäjän näkökulmasta.

– Korkeakoulujenkin on kehityttävä ja luotava uusia toimintamalleja, mutta kunnioittaen jokaisen koulun omaleimaisuutta, Juvonen korostaa.

Juvosen sydäntä lähellä on myös puolustaa pienien paikkakuntien korkeakoulutasoista opetusta. Omakohtaista kokemusta tästä muutoksesta hänellä on oman koulutusohjelman siirtyminen Pieksämäen perinteikkäältä Nikkarilan-kampukselta Mikkeliin.

– Opiskelijoissa on myös sellaisia henkilöitä, jotka haluavat opiskella pienessä yksikössä ja myös heidät tulisi huomioida kaiken tehostamisen keskellä, Juvonen tarkentaa, alueellista merkitystä unohtamatta.

Juvonen esittääkin että aloituspaikkojen kohdentamisessa otettaisiin huomioon niin alueelliset kuin alan tulevaisuuden näkymät. Erityisesti metsäala on nykyisellään leikkurin alla aloituspaikoissa – päin vastoin kuin alan ennusteet kertovat.


Lisätietoja:
Toini Juvonen
Puhelinnumero: 050 365 0106
Sähköposti: toinij@hotmail.com

Jaa tämä artikkeli