Keskustaopiskelijat: Stubb, ei tuhota työllistämisen keinoja

Keskustaopiskelijat ovat erittäin pettyneitä pääministeri Stubbin uusiin leikkauskohteisiin, jotka ovat jälleen kokoomukselta kylmää ja kovaa iskua suomalaisten opiskelijoiden kasvoihin. Stubb avasi tänään blogissaan jatkoa kokoomuksen leikkauslistalle. Kokoomukselle perinteisen opintotuen lainapainotteisemmaksi muuttamisen lisäksi hänen mukaansa TE-palveluista tulisi leikata 100 miljoonaa euroa ja vuorotteluvapaata tulisi kahlita byrokraattisesti vielä tiukemmin. Vuorotteluvapaata tulisi kokoomuksen mukaan säännellä niin, että sitä voisi käyttää vain omaisen hoitamista tai opiskelua varten.

”Vuorotteluvapaajärjestelmä on yksi parhaita työvälineitä hoitaa akateemista työttömyyttä ja vastavalmistuneiden opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoille. Vuorotteluvapaa tarjoaa hengähdystauon työntekijälle, työtehtäviä nuorelle työttömälle ja se antaa työnantajalle mahdollisuuden saada työyhteisöön uunituoretta tietoa ja innovatiivista ajattelua” toteaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Jyväskylän yliopiston toteuttaman vuorotteluvapaan seurantatutkimuksen mukaan yleisimmät motiivit vuorotteluvapaan käytölle ovat työuupumus, halu saada lisäaikaa perheelle ja harrastuksille, työpaineet ja stressi ja levon tarve. Vuorotteluvapaan koetut vaikutukset olivat pääosin myönteisiä. Useimmat vuorottelijat kokivat henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa, motivaationsa sekä suhteidensa perheenjäseniin parantuneen vapaan ansiosta. Sijaisuuden saaneelle koettiin olevan merkittävä positiivinen vaikutus myöhemmälle työllistymiselle, hyvinvoinnille ja itsetunnolle.

”Akateeminen työttömyys paisuu kuin pullataikina ja juuri vuorotteluvapaan avulla monet korkeakoulutetut vastavalmistuneet saavat oman alan työkokemusta ja jalansijaa työmarkkinoille. Työllistämisen keinojen tuhoaminen ei työllisyyttä kasvata” huomauttaa Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen Aleksi Koivisto.

Vuonna 2013 pelkästään Pohjanmaan TE-toimiston alueella jopa 220 korkeakoulutettua työtöntä pääsi vuorotteluvapaasijaisuuden kautta kiinni työelämään.

” Keskustan työryhmä julkaisi juuri omat konkreettiset esityksensä nuorisotakuun kehittämiseksi. Huolemme nuorten ja korkeakoulutettujen työttömyyden kasvusta on suuri. Meidän mielestä TE-toimistojen palveluita tulee kehittää, kasvattaa ja kohdistaa vastavalmistuneille opiskelijoille. Opiskelijat ansaitsevat ohjausta, oman alan työharjoittelupaikkoja ja vuorotteluvapaan tapaisia ketteriä kanavia päästä kiinni työelämään.” päättää Kemppi.

Lisätietoja:
Hilkka Kemppi, Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi
Alekis Koivisto, Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen
aleksi.koivisto@student.uwasa.fi

Jaa tämä artikkeli