Keskustaopiskelijoiden Kemppi: Korkeakouluille mahdollisuuksia!

Opetusministeri Kiurun teettämä selvitys korkeakoulujärjestelmän kehittämisestä julkaistiin tänään mutta ennakko-odotuksista huolimatta siinä ei kehoteta purkamaan korkeakoulujärjestelmän duaalimallia. Selvityksessä Suomen järjestelmää vertailtiin kansainvälisesti ja sitä varten kuultiin laajasti asiantuntijoita. Raportin pääasiallinen viesti tuntuu olevan että korkeakoulujärjestelmää ja korkeakoulutusta tulee kehittää mutta täysremontille ei ole tarvetta.

– Suurin osa selvityksen kehittämisehdotuksista kohdistuu korkeakouluihin itseensä, ei niinkään lakipykäliin. Emme aina voi odottaa että kaikki kehittäminen on lähtöisin lakiuudistuksista. Korkeakouluilla tulee olla tahtoa ja kiinnostusta kehittää itse itseään, Keskustaopiskelijoiden Kemppi linjaa.

Selvityksessä nostetaan esille muun muassa tarve korkeakoulutuksen laadun kehittämiseen ja digitalisointiin. Selvitys tuo myös ilmi, että haluja korkeakoulutuksen kehittämiselle löytyy laajasti. Niiden ei kuitenkaan aina tarvitse olla lähtöisin hallitukselta. Keskustaopiskelijoiden Kemppi haastaakin korkeakouluja kehittämis talkoisiin.

–  Opetusmenetelmien ja kansainvälistymisen kehittäminen tulee olla korkeakouluille jokapäiväistä. Joustavat, monipuoliset opinnot, joita suoritetaan modernein välinein ja menetelmin, tulisi olla tätä päivää kaikissa korkeakouluissa, Kemppi vaatii.

Tulevalta hallitukselta Kemppi odottaa korkeakouluille mahdollisuuksia ja mahdollistamista. Paljon puhutut korkeakoulujen yhteistyön esteet tulee tunnistaa ja korkeakouluille antaa tarvittavat resurssit, sekä ajalliset että taloudelliset, kehitystyön tekemiseen. Kemppi on tyytyväinen myös ajatukseen Kansalliselle koulutuksen arviointikeskuksen tehtävien laajentamisesta kehittämiseen pelkän arvioinnin sijaan.

Lisätietoja:
Hilkka Kemppi, Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli