Nuorkeskusta: Kehysriihi hallituspohjan toimivuuden puntari

Hallitus kokoontuu puoliväliriiheen 21.–22.4. Kehysriihessä tehdään päätöksiä koskien julkisen talouden seuraavien vuosien suunnitelmaa. Nuorkeskustan mielestä enää ei voida märehtiä vain akuuttia koronan hoitoa, vaan katse on käännettävä yli pandemian. Kehysriihestä on saatava ulos aitoja päätöksiä, joilla tuetaan nuorten hyvinvointia, työllisyyttä ja toimeentuloa.

Nuorkeskustan mielestä kehysriihessä mitataan myös onko tästä hallituspohjasta tekemään päätöksiä nuorten ja opiskelijoiden tulevaisuuden turvaamiseksi?

Kehysriihessä on tehtävä toimenpiteitä nuorten hyvinvoinnin eteen. Nuorille tarvitaan töitä, mutta nuorten on myös oltava työkykyisiä. Tällä hetkellä on akuutti tarve turvata psykoterapiapalveluiden saatavuus. Jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata, on psykoterapiakoulutuksen maksuttomuus vietävä nopeasti maaliin. Lisäksi nuorkeskusta lähettää painokkaita terveisiä ministeri Kiurulle: Terapiatakuu on saatava maalin – nyt. Vatuloinnin aika on ohi.

Kuntouttava työtoiminta auttaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä tukemalla heidän elämän- ja arjenhallintaansa sekä työkykyä. Nuorkeskusta haluaa lisäresursseja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen kunnissa, jotta sitä kautta saadaan vahvistettua ihmisten toimintakykyä sekä ohjattua heidät entistä entistä tehokkaammin heille sopivien palveluiden piiriin.

”Opiskelijoiden hätä on koronapandemian aikana jäänyt liian vähälle huomiolle. Opiskelijoiden toimeentuloon on tehtävä merkittäviä parannuksia, jotta opiskelijoiden taloudellista ahdinkoa ja stressiä voidaan lievittää. Ensinnäkin tukikuukausien määrää pitää kasvattaa ja niiden tutkintosidonnaisuus poistaa. Toiseksi opintotuen tulorajoja tulee maltillisesti nostaa, jotta koronan jälkeisessä talouden elpymisessä myös opiskelijoilla on mahdollisuus olla mukana”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Eveliina Leskelä painottaa.

Koronapandemia on ajanut suomalaiset yritykset ahdinkoon, ja näin ollen ne myös palkkaavat vähemmän uusia työntekijöitä. Huoli nuorten työllisyystilanteesta on otettava vakavasti. Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat esittävät keinoja nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Alle 30-vuotiaat mikroyrittäjät tulisi saada alennetun 10 prosentin yhteisö- ja arvonlisäverokannan piiriin. Välittömästi tulisi myös myöntää vuonna 2021 aloittaville nuorille yrittäjille oikeus pidennettyyn starttirahakauteen. Tämä tukisi koronakriisistä ylösnousemista.

”On syytä kannustaa nuoria itsensä työllistämiseen. Näin luodaan paitsi työtä, saadaan myös uutta elinvoimaa. Nuoret yrittäjät ovat keino tarttua kiinni uuteen talouskasvuun, joka koronapandemiasta päästyämme odottaa, kunhan vain teemme oikeita päätöksiä”, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen toteaa.

Nuorkeskustan vaatimuslista kehysriiheen

Terapiatakuu maaliin – nyt!
Psykoterapiakoulutus maksuttomaksi
Kuntouttavaan työtoimintaan lisää resursseja
Opintotukikuukausien määrää kasvatettava haettaessa
Opintotukikuukausien tutkintosidonnaisuudesta luovuttava
Opintotuen tulorajoja korotettava maltillisesti
Alle 30-vuotiaille mikroyrittäjille 10 % yhteisö- ja arvonlisäverokanta
Pidennetty starttirahakausi myös vuonna 2021 aloittaville yrittäjille

Lisätiedot:

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi

Eveliina Leskelä
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260
eveliina.leskela(a)keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli