Kannanotot

Keskustaopiskelijoiden Hakala: Kehysriihilinjaukset ovat vastuunkannon irvikuva

Tiedote 27.3 Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtaja Jirka Hakala tyrmää hallituksen kehysriihipäätökset ennennäkemättömän vastuuttomina ja täysin riittämättöminä. Tarvittavat ikävät päätökset kipattiin kuntien hoidettavaksi, kun jo aiemmin päätettyjen miljardileikkausten lisäksi lähipalvelut järjestäviltä kunnilta päätettiin leikata 900 miljoonaa euroa lisää. Lähipalveluista riistetyt rahat hallitus ojentaa suurpääomapiireille roimina veronalennuksina –                           Umpisolmussa oleva hallitus ei kyennyt tekemään yhtään merkittävää päätöstä

Lue kokonaan »

Keskustan Sipilä ja Keskustaopiskelijoiden Hakala: Työurien alkupään tyhjäkäynnistä päästävä eroon

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä vastaanotti tänään Keskustan Opiskelijaliitolta tilaamansa toimenpideohjelman, jonka toteuttamisen uskotaan pidentävän työuria alkupäästä. Tavoitteena on yhden vuoden pidennys työuran alussa. Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Jirka Hakalan luovuttama ohjelma sisältää 39 toimenpidettä toteutettavaksi toisen asteen oppilaitoksissa, puolustusvoimissa, korkea-asteella sekä lainsäädännössä. Myös opintotukeen esitetään muutoksia. – Korkeakouluun suuntaavilla nuorilla tauko opinnoissa kestää keskimäärin 30,4 kuukautta,

Lue kokonaan »

Poliittiset opiskelijajärjestöt: Kyllä koulutusviennille, ei maksujen tuonnille!

Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat tyrmistyneitä yliopistorehtoreiden keskuudessa vallitsevasta lukukausimaksuille myönteisestä ilmapiiristä. Alman maakuntalehtien kyselyssä useat rehtorit ilmoittivat kannattavansa maksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille. Rehtorien piiristä on kuulunut myös myönteistä suhtautumista suomalaisille opiskelijoille asetettavia lukukausimaksuja kohtaan. Tämä enteilee järjestöjen puheenjohtajien mielestä huolestuttavaa kehitystä, jossa lukukausimaksut olisivat jatkossa osa suomalaista koulutuspolitiikkaa. Rehtorit perustelevat maksuja kansainvälistymisellä. Poliittiset opiskelijajärjestöt

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Marssi kohti tasa-arvoista avioliittolakia jatkukoon!

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) kannustaa kaikkia ikään ja sukupuoleen katsomatta työhön tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. KOL:n mukaan kyse on paitsi ihmisten tasapuolisesta kohtelusta, myös ihmisoikeuksien puolustamisesta sekä erilaisten perheiden tasaveroisesta asemasta. – Valtion ja lakien edessä kaikkia kahden aikuisen ihmisen solmimia liittoja pitää kohdella tasaveroisesti seksuaalisesta suuntautumisesta välittämättä. Lainsäädännön ei tule erotella sitoutuneita, rakastavia pareja eri kasteihin

Lue kokonaan »

Keskustan nuorisopäälliköt: Koronkiskonta opiskelijoilta lopetettava

Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtaja Jirka Hakala ja Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvinen vaativat opintotuen takaisinperinnän korotusprosentin alentamista 15 %:sta 8 prosentiin. Korotusprosenttia sovelletaan opintotuen tulorajat ylittäneisiin opiskelijoihin. Nuorisojohtajien mukaan valtion perimälle kohtuuttomalle korolle ei ole kestäviä perusteita. Pahimmillaan kovakorkoiset yllätysmätkyt aiheuttavat vuosia jatkuvan henkilökohtaisen talouskriisin ja viivästyttävät opintoja. 8 % korotusprosentti olisi lisäksi lähempänä yleistä velkasuhteiden

Lue kokonaan »

KOL: Ammatillinen koulutus pistettävä täysremonttiin

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) vaatii ammatillisen koulutuksen täysremonttia Suomessa. Keskustaopiskelijoiden mukaan monissa tutkinnoissa on syytä keventää laitosvetoisuutta ja lisätä huomattavasti työssäoppimisen määrää. KOL vaatiikin, että kaikki 52 perustutkintoa katsastetaan perusteellisesti ja soveltuvilla aloilla siirrytään suorittamaan pääosa tutkinnosta tosielämän työtehtävissä oppien. – 1950-luvulta kotoisin oleva laitosvetoinen tutkintomalli on monilta osin tehoton ja tarpeettoman raskas. Useilla aloilla kulutetaan

Lue kokonaan »

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Perustulo Suomeen!

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto KOL ja Piraattinuoret ovat huolissaan nykyisen sosiaaliturvan ongelmista ja tukevat vahvasti kansalaisaloitetta perustulosta, jonka nimienkeruu käynnistyy 1.2.2013. Perustulosta on puhuttu jo pitkään, mutta nyt sen eteneminen on kuitenkin saanut uuden mahdollisuuden kansalaisaloitelaista. Järjestöt haluavat olla mukana keräämässä vaadittavia 50 000 allekirjoitusta, jotta eduskunta olisi

Lue kokonaan »

Poliittiset opiskelijajärjestöt: Lukukausimaksut rapauttavat kansainvälistymisen

Poliittiset opiskelijajärjestöt tyrmäävät 119 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen mahdollisuudesta periä maksimissaan 12 000€ lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Järjestöjen mielestä lukukausimaksut olisivat merkittävä takaisku sille koulutukselliselle tasa-arvolle, josta Suomi maailmalla tunnetaan. Maksuton koulutus on ollut Suomelle merkittävä kilpailuetu, ja myös tuore lukukausimaksukokeilu on osoittanut, ettei suomalainen korkeakoulutus ole lukukausimaksuilla tavoittanut maksavaa asiakaskuntaa. “Käytössä ollut maksukokeilu

Lue kokonaan »

KOL: Opintotukijärjestelmä heittää lapsen pesuveden mukana!

Perheelliset opiskelijat ovat täysin unohdettu nykyisessä opintotukimallissa. Opintotuen vaatimukset ovat vanhentuneet ja joustamattomat, eikä nykyjärjestelmä palvele erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita. On kohtuutonta asettaa samat vaatimukset opintojen etenemisestä sekä suurperheen vanhemmalle kuin vielä kotona asuvalle perheettömälle nuorelle. Nykyjärjestelmä vaatii viiden opintopisteen suorittamista kuukaudessa kaikille. Käytännössä kuitenkin vain ani harva perheellinen opiskelija kykenee täyttämään opintotuen saamiselle asetetut

Lue kokonaan »

KOL: Perusopetukseen taitoja tietojen sijaan

Elämänhallinnan taidot ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisyssä, kun pyritään aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Erimuotoinen syrjäytyminen tulee ihmiselle ja yhteiskunnalle kalliiksi. Perusopetuksessa on mahdollista vaikuttaa lasten kehitykseen. Näitä tarpeellisia taitoja ovat sosiaaliset taidot, itsensä johtamistaito, vastuu, opiskelutaidot ja tekemisen kautta oppiminen. Näiden avulla lapset oppivat aktiivisiksi kansalaisiksi ja heidän pystyvyysuskonsa kasvaa. Koulun valtasuhteet muodostavat nykyisellään enemmän pakkoon kuin

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2020 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »